ประกาศแผนปี 2562-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ ยีอี จำนวน 18 เครื่อง

ประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงฯ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ ยีอี จำนวน 18 เครื่อง ปี 2562