ประกาศแผนปี 2562-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ เครื่องมือแพทย์ ยี่ห้อ ฟิลิปส์ จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงฯ เครื่องมือแพทย์ ยี่ห้อ ฟิลิปส์ จำนวน 4 เครื่อง ปี 2562