ประกาศแผนปี 2562-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ เครื่องเอกซเรย์หัวใจ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงรักาาฯ เครื่องเอกซเรย์หัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ปี 2562