ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเครื่องส่งลมเย็น (FCU) ชนิดคอยล์น้ำ พร้อมติดตั้งฯ

Scan0010.pdf (42 downloads)