ประกาศเชิญชวน รายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชนิดควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง ภายในวงเงิน 2,800,000 บาทระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 28-05-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน-ชนิดควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์-1-เตียง-2.8ลบ.pdf - (78 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่