ประกาศเชิญชวน รายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชนิดควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง ภายในวงเงิน 2,800,000 บาทระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2561

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน-ชนิดควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์-1-เตียง-2.8ลบ.pdf (53 downloads)