ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ จ้างเหมาทำความสะอาด กำจัดของเสียและจัดเก็บตะกอนในบ่อน้ำดี (ประปาสำรอง) และบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 06-07-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0001.pdf - (55 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่