ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อระบบจอดรถยนต์หลังคาสูงแบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จำนวน 17,250,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 10-07-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อระบบจอดรถยนต์หลังคาสูงแบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จำนวน 17,250,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (0 downloads)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่