ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อระบบจอดรถยนต์หลังคาสูงแบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จำนวน 17,250,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อระบบจอดรถยนต์หลังคาสูงแบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จำนวน 17,250,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (0 downloads)