ประกาศเชิญชวน-จ้างเหมาบริการระบบเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพผู้ป่วย-50,000,000.-บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 10-07-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศประกวดราคา-จ้างเหมาบริการระบบเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพผู้ป่วย-50,000,000.-บาท เลขที่ 3189/2561 ลงวันที่ 9 ก.ค.61

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่