ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการระบบเครื่องทำสุญญากาศห้องผ่าตัดชั้น 5 อาคารเพชรรัตน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 5,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 05-07-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ราคากลาง-1.pdf - (31 download)

เครื่องผลิตสูญญากาศ.pdf - (40 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่