ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการระบบไฟฟ้าสำรองห้องผ่าตัดชั้น 5 อาคารเพชรรัตน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 18,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 6-11 กรกฎาคม 2561

ประกาศระบบไฟฟ้าสำรอง.pdf (50 downloads) รวมแบบโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองห้องผ่าตัดชั้น-5-อาคารเพชรรัตน์8-4-61.pdf (41 downloads) ราคากลาง.pdf (23 downloads)