ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการระบบไฟฟ้าสำรองห้องผ่าตัดชั้น 5 อาคารเพชรรัตน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 18,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 6-11 กรกฎาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 06-07-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศระบบไฟฟ้าสำรอง.pdf - (67 download)

รวมแบบโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองห้องผ่าตัดชั้น-5-อาคารเพชรรัตน์8-4-61.pdf - (56 download)

ราคากลาง.pdf - (40 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่