ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการจ้างเหมาล้างทำความสะอาด กำจัดของเสียและจัดเก็บตะกอนในบ่อน้ำดี(ประปาสำรอง) และบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน ภายในวงเงิน 2,850,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 09-07-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ราคากลางล้างบ่อ.pdf - (95 download)

ล้างบ่อ.pdf - (227 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่