ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน และเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง ภายในวงเงิน 5,500,000 บาท ระหว่างวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 11-07-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน-และเตียงผ่าตัดศัลยกรรมฯ-จำนวน-2-เตียง-5500000.pdf - (41 download)

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน-และเตียงผ่าตัดทั่วไปฯ-จำนวน-2-เตียง5.5ลบ.pdf - (45 download)

ราคากลาง-เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉินและเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปฯ-2-เตียง-5.5ลบ.pdf - (43 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่