ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน และเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง ภายในวงเงิน 5,500,000 บาท ระหว่างวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2561

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน-และเตียงผ่าตัดศัลยกรรมฯ-จำนวน-2-เตียง-5500000.pdf (33 downloads) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน-และเตียงผ่าตัดทั่วไปฯ-จำนวน-2-เตียง5.5ลบ.pdf (33 downloads) ราคากลาง-เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉินและเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปฯ-2-เตียง-5.5ลบ.pdf (33 downloads)