ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ชุดส่องหลอดลม จำนวน 26 ชุด ภายในวงเงิน 520,000 บาท ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2561

ชุดส่องหลอดลม-จำนวน-26-ชุด-520000.pdf (47 downloads) ชุดส่องหลอดลม-26-ชุด-520000-บาท-e-bidding-ครั้งที่2.pdf (23 downloads) ราคากลาง-ชุดส่องหลอดลม-26-ชุด-520000-เงินรายได้-วิธี-e-bidding.pdf (31 downloads)