ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ชุดส่องหลอดลม จำนวน 26 ชุด ภายในวงเงิน 520,000 บาท ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 10-07-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ชุดส่องหลอดลม-จำนวน-26-ชุด-520000.pdf - (50 download)

ชุดส่องหลอดลม-26-ชุด-520000-บาท-e-bidding-ครั้งที่2.pdf - (25 download)

ราคากลาง-ชุดส่องหลอดลม-26-ชุด-520000-เงินรายได้-วิธี-e-bidding.pdf - (32 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่