ประกาศแผนปี 2562-จ้างเหมาเอกชนตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจภายนอกห้องปฏิบัติการ

ประกาศแผน-จ้างเหมาเอกชนตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน 591 รายการ