ประกาศแผนปี 2562-จ้างเหมาเอกชนตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจภายนอกห้องปฏิบัติการ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-07-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผน-จ้างเหมาเอกชนตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน 591 รายการ

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่