ประกาศแผนปี 2562-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรับส่งภาพทางการแพทย์

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-07-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

แผน-จ้างบำรุงระบบรับส่งภาพประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรับส่งภาพทางการแพทย์

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่