ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เครื่องล้างและทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติ ชนิดล้างเร็ว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 12-17 ก.ค. 2561

เครื่องล้างและทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติ-ชลนิดล้างเร็วฯ-จำนวน-1-เครื่อง-2000000.pdf (38 downloads) เครื่องล้างและทำลายเชื้ออัตโนมัติ-ชนิดล้างเร็ว-ฯ-จำนวน-1-เครื่อง-2ลบ.pdf (30 downloads) ราคากลาง-เครื่องล้างและทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติฯ-จำนวน-1-เครื่อง-2000000.pdf (19 downloads)