ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เครื่องล้างและทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติ ชนิดล้างเร็ว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 12-17 ก.ค. 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 12-07-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องล้างและทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติ-ชลนิดล้างเร็วฯ-จำนวน-1-เครื่อง-2000000.pdf - (51 download)

เครื่องล้างและทำลายเชื้ออัตโนมัติ-ชนิดล้างเร็ว-ฯ-จำนวน-1-เครื่อง-2ลบ.pdf - (41 download)

ราคากลาง-เครื่องล้างและทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติฯ-จำนวน-1-เครื่อง-2000000.pdf - (32 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่