ประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ ยีอี จำนวน 3 เครื่อง ปี 2562

แผน-จ้างบำรุงฯ เครื่องตรวจหัวใจ 3 เครื่องประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ ยีอี จำนวน 3 เครื่อง