เครื่องล้างและทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติ ชนิดล้างเร็ว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 20 – 31 กค 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-07-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องล้างและทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติ-ชนิดล้างเร็ว-ฯ-จำนวน-1-เครื่อง-2000000.pdf - (32 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่