เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉินและเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง ภายในวงเงิน 5,500,000 บาท ระหว่างวันที่ 17 กค – 2 สค 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-07-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉินและเตียงผ่าตัดทั่วไป-2-เตียง-5.5ลบ.pdf - (32 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่