เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉินและเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง ภายในวงเงิน 5,500,000 บาท ระหว่างวันที่ 17 กค – 2 สค 2561

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉินและเตียงผ่าตัดทั่วไป-2-เตียง-5.5ลบ.pdf (26 downloads)