ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวีดีโอ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 11-07-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อวีดีโอ-จำนวน-1-ชุด-120000-บ.ออวิด้า.pdf - (23 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่