ประกาศขายทอดตลาด เครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ และเครื่องอบผ้า

จำหน่ายอุโมงค์ ประกาศขายทอดตลาด เลขที่ 5365/2561 (เครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ และเครื่องอบผ้า)