ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ระหว่างวันที่ 19-24 กรกฎาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 19-07-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0002.pdf - (46 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่