ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการเครื่องส่งลมเย็น (FCU) ชนิดคอยล์น้ำ พร้อมติดตั้ง ห้องผู้ป่วยพิเศษ อาคารเพชรรัตน์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 19,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 – 3 สิงหาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 31-07-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0008.pdf - (61 download)

ราคากลาง.pdf - (36 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่