ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเศษซากจากการรื้อถอนอาคาร ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2561

ประกาศ-ขายทอดตลาดพัสดุเศษซากจากการรื้อถอนอาคาร.pdf (167 downloads)