ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเศษซากจากการรื้อถอนอาคาร ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-08-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ประกาศ-ขายทอดตลาดพัสดุเศษซากจากการรื้อถอนอาคาร.pdf - (176 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่