ประกาศผู้ชนะ รายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชนิดควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน-ฯ-จำนวน-1-เตียง-2780000-บ.นิวไลฟ์เมด.pdf (26 downloads)