ประกาศเชิญชวนรายการเครื่องส่งลมเย็น (FCU) ชนิดคอยล์น้ำ พร้อมติดตั้ง ห้องผู้ป่วยพิเศษ อาคารเพชรรัตน์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 19,000,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-08-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0015.pdf - (44 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่