ร่างขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-08-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ครุภัณฑ์-สำนักงาน-12-รายการ.pdf - (51 download)

ราคากลาง-ครุภัณฑ์-12-รายการ.pdf - (48 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่