ร่างขอบเขต-จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารฯ ปี 62

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-08-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

รายละเอียด-ทำความสะอาดปี 62 

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่