ประกาศเชิญชวน ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ ภายในวงเงิน 1,416,250.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-08-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศ-ครุภัณฑ์สำนักงาน-12-รายการ.pdf - (45 download)

ครุภัณฑ์-สำนักงาน-12-รายการ.pdf - (47 download)

ราคากลาง-ครุภัณฑ์-12-รายการ.pdf - (43 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่