ประกาศเชิญชวน วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 44 รายการ ภายในวงเงิน 798,376.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-08-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศ-วัสดุทางการแพทย์-44-รายการ.pdf - (54 download)

ร่างขอบเขต-การแพทย์-44-รายการ.pdf - (50 download)

ราคากลางอ้างอิง-การแพทย์-44-รายการ.pdf - (46 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่