ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 110,000,000.- บาท ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561-28 สิงหาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 23-08-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ประกาศร่างเวชภัณฑ์กลาง.pdf - (132 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่