ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 23 – 26 กค 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 23-07-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด-พร้อมติดตั้ง-จำนวน-1-ชุด-3000000.pdf - (42 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่