ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 23 – 26 กค 2561

ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด-พร้อมติดตั้ง-จำนวน-1-ชุด-3000000.pdf (28 downloads)