ประกาศร่างขอบเขตของงาน ครั้งที่2 รายการ ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 3,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 7- 10 สค 2561

ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด-พร้อมติดตั้ง-จำนวน-1-ชุด-3000000-ครั้ง2.pdf (20 downloads) ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด-พร้อมติดตั้ง-จำนวน-1-ชุด-แก้ไข.pdf (21 downloads)