ประกาศร่างขอบเขตของงาน ครั้งที่2 รายการ ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 3,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 7- 10 สค 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-08-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด-พร้อมติดตั้ง-จำนวน-1-ชุด-3000000-ครั้ง2.pdf - (21 download)

ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด-พร้อมติดตั้ง-จำนวน-1-ชุด-แก้ไข.pdf - (21 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่