ประกาศเชิญชวน รายการ ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 3,000,000 บาทระหว่างวันที่20-27 สค 2561

ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด-พร้อมติดตั้งจำนวน-1-ชุด-3ลบ.pdf (35 downloads)