ประกาศเชิญชวน รายการ ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 3,000,000 บาทระหว่างวันที่20-27 สค 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-08-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด-พร้อมติดตั้งจำนวน-1-ชุด-3ลบ.pdf - (51 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่