ประกาศผู้ชนะ รายการ ชุดส่องหลอดลม จำนวน 26 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ e-bidding

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 21-08-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ชุดส่องหลอดลม-จำนวน-26-ชุด-431000บ.จำเริญแพทยภัณฑ์-จำกัด.pdf - (36 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่