ประกาศเชิญชวนรายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยสาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 110,000,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 29-08-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ประกาศ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง.pdf - (118 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่