ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ โซฟาแบบยาว จำนวน 166 ตัว ภายในวงเงิน 1,500,000 บาท ระหว่างวันที่ 24-29 สิงหาคม 2561

โซฟาแบบยาว-จำนวน-166-ตัว-1500000-บาท.pdf (29 downloads) โซฟาแบบยาว-จำนวน-166-ตัว-1500000.pdf (25 downloads) ราคากลาง-โซฟายาวห้องผู้ป่วยพิเศษ-จำนวน-166-ตัว-วิธี-e-bidding.pdf (19 downloads)