ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ โซฟาแบบยาว จำนวน 166 ตัว ภายในวงเงิน 1,500,000 บาท ระหว่างวันที่ 24-29 สิงหาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 24-08-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

โซฟาแบบยาว-จำนวน-166-ตัว-1500000-บาท.pdf - (44 download)

โซฟาแบบยาว-จำนวน-166-ตัว-1500000.pdf - (38 download)

ราคากลาง-โซฟายาวห้องผู้ป่วยพิเศษ-จำนวน-166-ตัว-วิธี-e-bidding.pdf - (30 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่