ประกาศเชิญชวน รายการ โซฟาแบบยาว จำนวน 166 ตัว ภายในวงเงิน 1,500,000 บาท ระหว่างวันที่30 สค – 9 กย 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 30-08-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

โซฟาแบบยาว-จำนวน-166-ตัว-1500000-1.pdf - (60 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่