ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 12 รายการ ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 24 – 29 ส.ค. 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 24-08-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-จำนวน-12-รายการ-2000000.pdf - (45 download)

ร่าง-TOR-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-จำนวน-12-รายการ-2000000.pdf - (74 download)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-จำนวน-12-รายการ-2000000-1.pdf - (38 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่