ประกาศเชิญชวน รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 12 รายการ ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 30 สค – 6 กย 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 30-08-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-จำนวน-12-รายการ-2000000-2.pdf - (54 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่