ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 22 รายการ วงเงิน 5,864,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 10-09-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0003.pdf - (53 download)

ร่างขอบเขตของงานหุ่น.pdf - (51 download)

ราคากลาง.pdf - (39 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่