จ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิควิศวกรรม (In house consultant) ประจำคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 16-10-2017    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ประกาศฯ-In-house-consultant-4.pdf - (112 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่