ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง ภายในวงเงิน 13,750,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 10-09-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0006.pdf - (44 download)

Scan0005.pdf - (32 download)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงาน-1.pdf - (57 download)

ร่างขอบเขตของงาน-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงาน-1.pdf - (44 download)

แบบรูปรายการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง-1.pdf - (56 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่