ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามของผู้ประกอบการ รายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 110,000,000.- บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 18-09-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

รายการตอบคำถามโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง.pdf - (101 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่