ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน และเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง โดยวิธี e-bidding

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 05-09-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ-จำนวน-2-เตียง5483000-บ.โมเดอร์นฟอร์ม.pdf - (33 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่