ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน และเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง โดยวิธี e-bidding

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ-จำนวน-2-เตียง5483000-บ.โมเดอร์นฟอร์ม.pdf (30 downloads)