ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ โครงการระบบ IP Phone จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 90,000,000.- บาท

Scan003.pdf (122 downloads)