ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำหนักเดิม ซุ้มประตูและพื้นที่วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ พร้อมสันนิษฐานรูปแบบเดิมของตำหนัก เพื่อใช้ประกอบในงานบูรณะทางสถาปัตยกรรม วงเงิน 8,467,500.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 19-10-2017    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

  

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่