ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำหนักเดิม ซุ้มประตูและพื้นที่วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ พร้อมสันนิษฐานรูปแบบเดิมของตำหนัก เพื่อใช้ประกอบในงานบูรณะทางสถาปัตยกรรม วงเงิน 8,467,500.00 บาท