ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องล้างและทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติ ชนิดล้างเร็ว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี e-bidding

เครื่องล้างและทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติ-ชนิดล้างเร็ว-ฯ-บ.นำวิวัฒน์.pdf (27 downloads)