ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องล้างและทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติ ชนิดล้างเร็ว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี e-bidding

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 04-09-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องล้างและทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติ-ชนิดล้างเร็ว-ฯ-บ.นำวิวัฒน์.pdf - (36 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่