ประกาศเชิญชวน รายการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 451 ชุด ภายในวงเงิน 13,750,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3-17 ตุลาคม 2561

ประกาศ-ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฯ.pdf (53 downloads)