ประกาศเชิญชวน รายการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 451 ชุด ภายในวงเงิน 13,750,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3-17 ตุลาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 03-10-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ประกาศ-ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฯ.pdf - (57 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่