ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (9 เดือน) ปี 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 26-10-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

รายละเอียด-จ้างทำความสะอาด 21.593 ล้าน

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่